សូម្បីតែលោកបងក៍ចឹងដែរ!!!ព្រះសង្ឃមួយអង្គមានសង្ឃដីកាថា យកឆ្មាទៅដាក់វត្តសូមពិចារណាឡើងវិញ ខ្លាចឆ្មាខាំទៅឆ្កួតចុះលោកសង្ឃដែលគង់នៅវត្ត ឆ្មាខាំទៅអត់ចេះឆ្កួតមែន

សូម្បីតែលោកបងក៍ចឹងដែរ!!!ព្រះសង្ឃមួយអង្គមានសង្ឃដីកាថា យកឆ្មាទៅដាក់វត្តសូមពិចារណាឡើងវិញ ខ្លាចឆ្មាខាំទៅឆ្កួតចុះលោកសង្ឃដែលគង់នៅវត្ត ឆ្មាខាំទៅអត់ចេះឆ្កួតមែន

ក្រោយពីមានករណី ឆ្កែឆ្កួត ឆ្មាំខាំ បណ្តាលឲ្យមនុស្សជាច្រើន បានស្លាប់ដោយសារឆ្កែ ឬឆ្មាខាំនោះ ធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើន បាននាំគ្នាទៅចាក់វ៉ាក់សាំង ក៏ដូចជាមានបងប្អូនខ្លះក៏បាននាំគ្នាយកឆ្មាទៅលែងនៅទីកន្លែងផ្សេងផងដែរ។យ៉ាងណាមិញ ក្រោយពីជួបហេតុការណ៍នេះ ធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើន បាននាំគ្នា យកឆ្មាយកទៅប្រលែង នៅវត្តអារាម ធ្វើឲ្យគុណម្ចាស់មួយអង្គមានសង្ឃដីកាថា “យកឆ្មាទៅដាក់វត្តសូមពិចារណាឡើងវិញ ខ្លាចឆ្មាខាំទៅឆ្កួតចុះលោកសង្ឃដែលគង់នៅវត្ត ឆ្មាខាំទៅអត់ចេះឆ្កួតមែន😛”។ទន្ទឹមនឹងនេះ ក៏មានបងប្អូនជាច្រើន មានការហួសចិត្ត “អាណិតសត្វ”។

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: