សូមកុំដាច់ចិត្តអូសរំលងអី ជួយចែករំលែកម្នាក់មួយផង!!! ប្អូនស្រីម្នាក់ ត្រូវការឈាមជាបន្ទាន់ ដើម្បីជួយសង្រ្គោះជីវិត ឈាមប្រភេទអ្វីក៏បាន…

ហ្វេសប៊ុក៖ នៅមុននេះបន្តិចនៅក្នុងផេកមួយដែលមានឈ្មោះថា FB7 Movie បានបង្ហោះសារសូមអំពាវនាវដល់សប្បុរសជន មេត្តាជួយដល់ប្អូនស្រីម្នាក់ ដែលកំពុងតែត្រូវការឈាមជាបន្ទាន់ ដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិត។បើតាមផេកខាងលើបានរៀបរាប់ថា “កុំអូសរំលងអីបងប្អូន សូមជួយ (ស៊ែរ) ម្នាក់មួយទុកថាដូចធ្វើបុណ្យចុះណា សូមបងប្អូនសប្បុរសជន មេត្ដាជួយបរិច្ចាគឈាមអោយប្អូនស្រីម្នាក់នេះផង!

ឥឡូវនេះប្អូនត្រូវការបញ្ចូលឈាមជាបន្ទាន់ បញ្ជាក់ឈាមប្រភេទអ្វីក៏បានដែរ គ្រូពេទ្យគាត់នឹងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ តម្រូវអោយត្រូវនឹងឈាមរបស់ប្អូនស្រីវិញ (មានន័យថាយកទៅដោះដូរ) បច្ចុប្បន្នប្អូនស្រីសម្រាកនៅមន្ទីពេទ្យរុស្សុី សម្រាប់ការផ្ដល់ឈាមសូមបងប្អូនទំនាក់ទំនងមកលេខ : 096 996 44 55 / 066 67 44 55 / 015 76 00 72 សូមអគុណទុកជាមុនសម្រាប់ការជួយសង្គ្រោះ និងចែករំលែករបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នា ខ្មែរជួយខ្មែរ ខ្មែរស្រលាញខ្មែរ ។ 🇰🇭”។

ហ្វេសប៊ុក៖ នៅមុននេះបន្តិចនៅក្នុងផេកមួយដែលមានឈ្មោះថា FB7 Movie បានបង្ហោះសារសូមអំពាវនាវដល់សប្បុរសជន មេត្តាជួយដល់ប្អូនស្រីម្នាក់ ដែលកំពុងតែត្រូវការឈាមជាបន្ទាន់ ដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិត។បើតាមផេកខាងលើបានរៀបរាប់ថា “កុំអូសរំលងអីបងប្អូន សូមជួយ (ស៊ែរ) ម្នាក់មួយទុកថាដូចធ្វើបុណ្យចុះណា សូមបងប្អូនសប្បុរសជន មេត្ដាជួយបរិច្ចាគឈាមអោយប្អូនស្រីម្នាក់នេះផង!

ឥឡូវនេះប្អូនត្រូវការបញ្ចូលឈាមជាបន្ទាន់ បញ្ជាក់ឈាមប្រភេទអ្វីក៏បានដែរ គ្រូពេទ្យគាត់នឹងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ តម្រូវអោយត្រូវនឹងឈាមរបស់ប្អូនស្រីវិញ (មានន័យថាយកទៅដោះដូរ) បច្ចុប្បន្នប្អូនស្រីសម្រាកនៅមន្ទីពេទ្យរុស្សុី សម្រាប់ការផ្ដល់ឈាមសូមបងប្អូនទំនាក់ទំនងមកលេខ : 096 996 44 55 / 066 67 44 55 / 015 76 00 72 សូមអគុណទុកជាមុនសម្រាប់ការជួយសង្គ្រោះ និងចែករំលែករបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នា ខ្មែរជួយខ្មែរ ខ្មែរស្រលាញខ្មែរ ។ 🇰🇭”។

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: