រន្ធត់ចិត្តស្ទើរស្រក់ទឹកភ្នែក!!! ក្មេងស្រីម្នាក់អាយុ ៦ឆ្នាំ កើតជំងឺមហារីកតំណាក់កាលចុងក្រោយ ព្រោះតែសេចក្តីស្រមៃចង់ក្លាយជាប៉ូលីសស្រីចុងក្រោយសុខចិត្ត…..

រន្ធត់ចិត្តស្ទើរស្រក់ទឹកភ្នែក!!! ក្មេងស្រីម្នាក់អាយុ ៦ឆ្នាំ កើតជំងឺមហារីកតំណាក់កាលចុងក្រោយ ព្រោះតែសេចក្តីស្រមៃចង់ក្លាយជាប៉ូលីសស្រីចុងក្រោយសុខចិត្ត…..

កុមារីAbigail Ariasអាយុ៦ឆ្នាំមកពីរដ្ឋតិចសាស់សហរដ្ឋអាមេរិច កើតជំងឺ មហារីគ្រលៀនតាំងពីក្មេងឬហៅថាជំងឺ(Wilms’ tumor)ដែលជាមហារីកមួយប្រភេទតែងកើតលើកុមារ។ ពេលនេះក្រុមគ្រួសារនាង ទើបបានទទួលដំណឹងអាក្រក់ពីក្រុមគ្រូពេទ្យថាអការៈជំងឺមហារីកនាង ស្ថិតក្នុងតំណាក់ចុងក្រោយហើយ។ ដូច្នេះកាលពីថ្ងៃទី៧កុម្ភះនេះស្ថានីយប៉ូលីសមួយក្នុងរដ្ឋតិចសាស់ បានរៀបចំធ្វើពិធីអោយកុមារីAbigail Ariasស្បថចូលតំណែងជា ប៉ូលីសដើម្បីបានបម្រើប្រជាជនតាមការស្រមៃរបស់នាងពេលធំឡើង ក្នុងនោះមានមហាជនជាច្រើន យសោកស្តាយជំនួសក្មួយយស្រីនូវជម្ងឺមហារីកដំណាក់កាលចុងក្រោយ។

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: