សម័យនេះហើយនៅមានមនុស្សប្រភេទនេះទៀត!!! នៅសុខៗមកស្រែកជេ លោកកប់ៗមាត់ ខ្លួនកាន់អីកាន់ទៅចាំបាច់ជេលោក (មានវីដេអូ)

ហួសចិត្តយាយបុិនេះណាស់ ! ខ្លួនឯងកាន់សាសនាអី ក៏កាន់ទៅជាសិទ្ធ របស់យាយឯង ចាំបាច់អីមកស្រែកដៀលលោក កប់ៗមាត់សុទ្ធតែ លោកពេលឃើញស្រីសិចសុី….(មានវីដេអូ)

យោងទៅតាមគណនីហ្វេសប៊ុកមួយដែលមសានឈ្មោះថា កូន ខ្លាតូច បានធ្វើការលើកឡើងនៅលើបណ្តាញសង្គមហ្វេសបុកថា “#ព្រាយមាត់ដាចមកព្រុសបន្តទៀតហើយ😏😏😏
ខ្ញុំសង្សយ័យាយប៉ិនេះតាមស្រឡាញ់លោកមិនបានម៉ង បានចេះតែក្តៅក្រហាយជាមួយសាសនាព្រះពុទ្ធមិនចេះចប់ចឹង មុខមាត់នឹងសំដីយាយអែងនេះ កាន់សាសនាមួយណាចង្រៃសាសនាហ្នឹង សំណាងហើយដែលសាសនាព្រះពុទ្ធគ្មានពុទ្ធបរិសទ្ធ័ចង្រៃដូចយាយប៉ិអែងនុះ ទុកថាសំណាងធំហើយ។”។

តោះទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នា៖

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: