មួយគូរទៀតហើយ!!! មិនដែលស្គាល់មុខគ្នាសោះ ខាងប្រុសនៅកូរ៉េ ឯខាងស្រីវិញនៅខ្មែរញ៉ែតាម comment សួរថ្លៃទឹកដោះទៅមកៗ តែអីលូវ…..

មួយគូរទៀតហើយ!!! មិនដែលស្គាល់មុខគ្នាសោះ ខាងប្រុសនៅកូរ៉េ ឯខាងស្រីវិញនៅខ្មែរញ៉ែតាម comment សួរថ្លៃទឹកដោះទៅមកៗ តែអីលូវ…..ពិតជាគួរអោយសរសើរមែន មិនចាំយូរញ៉ែគ្នាតាមcommentសួរពីរតំលៃបណ្តាការខាងស្រីទៅមកៗ មិនបានពីរខែផងពេលនេះអ្នកទាំងពីរបានព្រមយកគ្នាជាគូរអនាគត់ទៅហើយ ។បុរសម្នាក់ដែលមានអាខោនឈ្មោះថា ៖Phy Sovannarith Real អ្នកអត់លិឍរ៉ាំរ៉ៃយូរឆ្នាំអាចសាកល្បងញាំមីបាន។

ដោយសារតែមីកូរ៉េ1ចាននេះ បានធ្វើឲ្យយើងទាំង2បានស្គាល់គ្នាស្គាល់គ្នាតាមfacebookទៀត មិនដែលបានជួបគ្នាផ្ទាល់ម្តងសោះខាងប្រុសនៅកូរ៉េ ខាងស្រីនៅខ្មែររយៈពេល48ថ្ងៃដែលយើងស្វែងយល់ចិត្តគ្នា ហើយថ្ងៃនេះយើងទាំង2ក៏បានក្លាយជាគូរដណ្ដឹង ស្ដាយណាស់ដែលបងមិនបានទៅអគុណប៉ាម៉ាក់ទាំងសងខាងដែលបានបំពេញបំណងពួកខ្ញុំង៉ែត ណារិត️️❤️️វង្ស ស្រីនាថ។

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: