មេត្តាជួយចែករំលែកបន្តផងណា!!! សត្វ ម្រើមព្រះ ពឹសវាសាហាវណាស់វាអាចសម្លាប់មនុស្សបាន ក្មេងប្រុសម្នាក់នៅខេត្តប៉ៃលិនបានស្លាប់ដោយសារសត្វនេះខាំ…

មេត្តាជួយចែករំលែកបន្តផងណា!!! សត្វ ម្រើមព្រះ ពឹសវាសាហាវណាស់វាអាចសម្លាប់មនុស្សបាន ក្មេងប្រុសម្នាក់នៅខេត្តប៉ៃលិនបានស្លាប់ដោយសារសត្វនេះខាំ…

នៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះមានសត្វជាច្រើន ហើយសត្វខ្លះស្លូត សត្វខ្លះកាច ហើយសត្វខ្លះវាអាចបង្កឲ្យយើងមានគ្រោះថ្នាក់អាចបាត់បងជីវិតទៀតក៍មាន។ ដូចច្នេះហើយយើងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ ដូចពាក្យចាស់ពោលថាប្រយ័ត្នប្រសើរជាងព្យាបាល។ ថ្ងៃនេះខ្ញុំនិងបង្ហាញសត្វមួយប្រភេទដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាភាគច្រើនបានស្គាល់ហើយ។សត្វនេះមើលទៅដូចជាស្លូតណាស់ប៉ុន្តែវាគួរអោយខ្លាចណាស់ដែលយើងតែងតែវា ហៅថាសត្វមើមម្រះពឹសវាសាហាវណាស់វាអាចសម្លាប់មនុស្សបាន ក្មេងប្រុសម្នាក់នៅខេត្តប៉ៃលិនបានស្លាប់ដោយសារសត្វនេះខាំ សូមបងប្អូនប្រយ័ត្នផង‼️ សូមជួយស៊ែរចែកចាយបន្តឲបានដឹងគ្រប់ៗគ្នា

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: