ពេលនេះបាត់ការសង្ស័យនៅ?គង់ ចាន់ស្រីមុំ បកស្រាយភ្លាមៗ ក្រោយមានភ្ញៀវរិះគន់ថាម្ហូបហាងរបស់ខ្លួនធ្វើឲ្យភ្ញៀវ…(មានវិដេអូ)

ភ្នំពេញ៖ ក្រោយពីហាងម្ហូប momo food & drink របស់ គង់ ចាន់ស្រីមុំ ជួបជាមួយនឹងបញ្ហា ដោយមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះមុខម្ហូបរបស់ខ្លួនរហូតដល់មានអតិថិជនបរិភោគរួចមានអាការៈរាករួស និងជាពិសេសទៅលើសេវាកម្មទទួលភ្ញៀវដែលមានការរិះគន់ថាបុគ្គលិកគ្មានសុជីវធម៌នោះ។ដោយឡែកចំពោះបញ្ហាអតិថិជន ដែលមានបញ្ហា ញុំអាហាររបស់អ្នកនាងហើយ បានដួលសន្លប់ ស្ទើរស្លាប់ ស្ទើររស់នោះ អ្នកនាងក៏បានបញ្ជាក់ដែរ មិនមែនជារឿងពិតនោះទេ ។

ចង់ជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមទស្សនាការបកស្រាយផ្ទាល់ពី គង់ ចាន់ស្រីមុំ៖

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: