ស្រស់ស្អាតណាស់!!! តារាសម្តែង កញ្ញា វី និង កញ្ញា ឈិន សៀវមុី បង្ហាញភាពសិចសុី និង ទេសភាពនៃខេត្តកំពត(មានរូបភាពជាច្រើន)

ស្រស់ស្អាតណាស់!!! តារាសម្តែង កញ្ញា វី និង កញ្ញា ឈិន សៀវមុី បង្ហាញភាពសិចសុី និង ទេសភាពនៃខេត្តកំពត(មានរូបភាពជាច្រើន)

តារាសម្តែងស្រីពីដួងបានផុសឡើងនៅទឹកដីខេត្តកំពត គឺកញ្ញា វី និង កញ្ញា ឈិន សៀវម៉ី បានកំពុងមានប្រជាប្រិយភាព ពីសំណាក់ទស្សនិកជន តាមរយៈការសម្តែងរបស់អ្នកទាំងពីរ។ពិតណាស់កាលពីពេលថ្មីៗនេះគេសង្កេតឃើញគណនីហ្វេសប៊ុកមួយបានទាក់ទាញប្រិយមិត្តបណ្តាងសង្គមខ្លាំងមែនទេន ។ក្នុងនោះកញ្ញា វី និង កញ្ញា ឈិន សៀវម៉ីបានបង្ហាញរូបភាពស៊ិចស៊ីរបស់អ្នកទាំងអមជាមួយទេសភាពនៃខេត្តកំពតផងដែរ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: