ប្លែកភ្នែក!!! ល្បែង 10YearsChallenge ល្បីខ្លាំង ទប់អារម្មណ៍តារាច្រើនដួងលេងយ៉ាងរីករាយ ពេញ ហ្វេសប៊ុក

ប្លែកភ្នែក!!! ល្បែង 10YearsChallenge ល្បីខ្លាំង ទប់អារម្មណ៍តារាច្រើនដួងលេងយ៉ាងរីករាយ ពេញ ហ្វេសប៊ុក

ថ្មីៗនេះ មានតារាជាច្រើនបាន បង្ហោះរូបខ្លួនពេលបច្ចុប្បន្ន និងកាលពី១០ឆ្នាំដើម្បីប្រៀបធៀបគ្នា ដែលកំពុងតែល្បី និងធ្វើអោយអ្នកគាំទ្រមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំង។ ហើយនៅពេលពួកគាត់លេងល្បែងបែននេះទើបយើងដឹងថា មានតារាខ្លះមានការប្រែលប្រួលខុសពីមុខឆ្ងាយ តែមានតារាមួយចំនួនស្ទើរតែគ្មានអ្វីប្រែប្រួលឡើយ។ ចង់ដឹងថាមានតារាណាខ្លះសូមទស្សនាខាងក្រោម៖

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: