ភាពបន្ត!!! ក្រោយខាងប្រុសនិយាយថាខំជួយគេរួច គេផ្តាច់ពាក្យនោះ ពេលនេះខាងស្រីចេញប្រត្តិកម្មតបវិញថា…..

ហ្វេសប៊ុក៖ រឿងរ៉ាវហួសចិត្តមួយបានកើតឡើងដោយបុរសម្នាក់បារៀបរាប់អំពីជីវិតខ្លួន ខិតខំធ្វើការទាំងយប់ថ្ងៃដើម្បីចង់បានប្រពន្ធដែលជាអនាគតដែលល្អសំរាប់ខ្លួនគិតថាគង់តែប្តីប្រពន្ធទេ ចឹង យកលុយទៅជួយគូដណ្តឹងរបស់ខ្លួនដើម្បីអោយមានមុខរបរផ្ទាល់ខ្លួនហើយពួកគាត់ដាក់ឈ្មោះហាង «វន្នី ហេងហេង» ដែលជាឈ្មោះរបស់បងប្រុសដែលនាងជាគូដណ្តឹងដាក់។តែយ៉ាងក៏ហាងនេះគាត់បានជួយលុយទាំងស្រុងទៅអោយគូដណ្តឹងខាងស្រីនិង គាត់បើកហាង តែមិនទាន់បានប៉ុន្មានខែផងស្រាប់តែនាងផ្តាច់ពាក្យពីរូបគាត់ធ្វើអោយបុរសនោះបង្ហោះសារដោយសេចក្តីឈឺចាប់ថា ៖

បើកហាងអោយគូដណ្តឹងហើយអោយមកកាខែ2មកពីខែហើយមិនមកជួបសោះហើយអោយផ្តាច់ពាក្យចឹងមិនយល់។អស់ពីខ្លួនហើយគួធ្វើមេចបងប្អូនជួយអោយ យោបល់ផង។មុនបើកហាងខ្ញុំល្អគ្រប់យ៉ាង។ថែមម៉ោងយប់ថ្ងៃមិនបានកេងដើបុកម៉ាសុីនបែកក្បាល។មកពីខ្ញុល្ងង់ចង់មានអនាគត់មួយ។ឈឺចាប់ណាស់។សប្បាយលើគំនរទុក្ខខ្ញុំ។ យ៉ាងណាមិញនៅមុននេះបន្តិច ខាងស្រីក៌បានតបទៅវិញថា ៖ មុននឹងចុះផ្សាយព័ត៌មានតើអស់លោកអ្នកផ្សាយព័ត៌នឹងមានបានសួរខាងខ្ញុំនៅថារឿងកើតចេញពីអ្វីហើយបើផ្សាយខុសសាច់រឿងទេកុំចុះផ្សាយខ្ញុំចង់អោយអ្នកចុះផ្សាយព័ត៌មាននឹងហៅខាងប្រុសទៅបក

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: